Twōj Szpil - Twōj TeamSpeak

Użyj z krystalicznie snŏżnego klangu, coby kōmunikować sie ze swojŏkami abo swojã drużynōm na naszym serwerze!
Bitujymy darmowe ôsprŏwki, boty muzyczne, ôchrōnã danych ôsobowych, szyfrowanie klangu jak tyż brak ôpōźniyń bezustannie ôd 2013 roku.


Czymu PlayTS?

To ty ôbier czymu chcesz z nami ôstać.

To niyprŏwda, iże kożdy serwer TeamSpeak je taki sōm. Ino PlayTS przizwŏlŏ Ciebie w połni spotrzebować to co TeamSpeak bituje. Na tym serwerze przepyndzisz tysiōnce godzin i durch bydziesz udziwiany nowościami.

Żŏdyn inkszy serwer niy posiadŏ aplikacyje do gradusōw szpilōw na żywo eli kanałōw tekstowych jak na Discordzie.

Nasz serwer je położōny zarŏz kole Polskich serwerōw Google, bez to tyż zapewniōmy niski ping jak tyż sztabilne połōnczynie.

Dziynki naszymu wielorocznymu stażu na rynku wiymy, iże ino nojlepszŏ jakość posug jak tyż nojwiyncyj fungowaniŏ poradzōm ukōntyntować naszych używŏczy.

Dlŏ nŏs wŏżne je jeszcze bezpiyczyństwo.
W ôpaczności do inkszych serwerōw, niy zbiyrōmy danych używŏczy, by potym jy przedŏwać.
Wszyjsko co wypowiysz je zaszyfrowane, mŏsz gwarancyjõ zabezpieczyń klasy wojskowyj.

Logo PlayTS

PlayTS. Ôd 2013 roku. Nikej niy upŏd.

Dziynki administracyje kerŏ dbŏ ô serwer ôd tylu lŏt jak tyż dziynki społeczności kerŏ nōm zadufała dyrekt nōm.

Jak tyż dziynki naszym partnyrōm:

Logo TeamSpeak Logo LoLCKZIU Kwadratowa.tk Zgłoś sie

Przekōnej sie...

Rozdzioł je zgolymy!

Deklasujemy inkszych

LogoPlayTS.eu PSgaming.pl 4battle.net xTs3.eu xGaming.pl
Nojwyższŏ jakość audio na kożdym kanale
Szyfrowanie danych głosowych
Darmowe Boty Muzyczne
Darmowe kanały
Niyôgraniczōnŏ wielość podkanałów
Wyciek baz danych z adresami IP
Przesyłanie zbiorōw bez TS3
Epicki banner z losowym symniyńciym w zadku
Publiczne serwerowe kanały tekstowe

Znaku kerymi sie wyrōżniōmy.

cloud

Cyntrum Danych

Nasz serwer ulokowany je w Polskim DataCenter, w Warszawie, na łączu 10 Gbps z nojniższym pingym na cołki krŏj i z bedynōngym IPv6. Dziynki nojnowszyj technologije w infrastrukturze wiymy, iże mogymy sprostać rosnącym potrzebom.

enhanced_encryption

Bezpiyczyństwo

U nŏs poczujesz sie bezpiycznie. Pasujymy szyfrowanie paketōw klangowych w czasie ôsprŏwkã, jak tyż zabezpieczōmy bazã danych przed wyciekiem adres IP. Ekstra mōmy ôsoby uwŏżne za wczaśne wykrywanie luk w systymie.

hd

Audio

Ôd jakości klangu #zależeć barzo mocka. Bez to klang to dlŏ nŏs priorytet. Udostympniōmy nojwyższõ jakość audio jak tyż przekrŏczōmy granicã aplikacyje, coby klang bōł jeszcze barzij krystalicznie snŏżny.

network_check

Anty-DDoS PRO+

Po mocka latach naszyj działalności, szukaniŏ nojlepszego liferanta, podarziło sie nōm zapewnić nojlepsze, #sztabilny połōnczynie, z nojlepszõ ôchrōnōm Anty-DDoS.

queue_music

Boty Muzyczne

Posiadōmy boty muzyczne 24/7 jak tyż dedykowany Bot Hi-Fi. Dostympne sōm ekstra darmowe boty muzyczne, kere idzie weznōńć na włŏsny darmowy kanał, by suchać muzykã.

devices_other

Inksze

To jeszcze niy wszyjsko. Posiadōmy corŏz wiyncyj funkcyje (bp. banner, ts3video), tōż wacho zajzdrzeć do panelu klijynta, kaj ustawisz gradusa szpilōw, zobŏczysz achievementy, i mocka inkszych.

Logo PlayTS

Co to je Panel.PlayTS.eu?

Panel.PlayTS.eu je to cyntrum zarzōndzaniŏ kōntym na serwerze TeamSpeak, w kerym możesz ustawić gradusa wybadać ôsiōngniyńciŏ.

Stworzilimy dlŏ wŏs Panel klijynta, kery mŏ przede wszyjskim być Twojim cyntrum zarzōndzaniŏ kōntym na TeamSpeaku. Dziynki niymu spersōnalizujesz swoje ustawiyniŏ, abo wybadŏsz akuratne dane kere Ciebie interesujōm, jak tyż zdobydziesz dziynki niymu funkcyje kerych inksi niy majōm.

Możesz ustawić gradusa szpilōw, wybadać swoje statystki i ôsiōngniyńciŏ, zobŏczyć ranking i w prziszłości walczyć w grupach w dostaniu nojlepszego czasu onlajn, by potym dostać płatny gradus za darmo.

Nawiydzej Panel.PlayTS.eu jak nojczyńścij by dowiadywać sie ô nowościach przed inkszymi.

W panelu znojdziesz:

  • Statystyki serwera
  • Twōj czas Onlajn/AFK
  • Twoje plac w rankingu
  • Kōnfiguracyjŏ gradusōw szpilōw i inkszych
  • Achievementy do zdobyciŏ
  • Mocka, mocka inkszych rzeczy
LogoPrzejdź do Panel.PlayTS.eu